Programma en sessies

Verken op deze pagina het uitgebreide programma van de InnovatieExpo. De Expo heeft 6 thema’s, elk met een eigen zone. Deze zones en daarbij behorende kleuren, vind je ook op het fysieke evenement in november. 

Tabel overzicht: hier tref je het plenaire programma en alle sessies per zone.
Filter overzicht: hier kun je specifieker zoeken binnen het programma. Filter hier op sessies of, vind sprekers op achternaam onder ‘filter op sprekers’. 
 

  • De InnovatieExpo start om 08.00 uur en eindigt om 17.30 uur. 
  • De stands zijn te bezoeken van 08.30 uur tot 17.30 uur.
  • De subsessies zijn te volgen van 09.30 uur - 16.40 uur.
  • De plenaire opening is van 10.30 – 11.30 uur.
  • Na de afsluiting is er een netwerkborrel van 16:30 - 17.30 uur. 
10:30 AM
10:30 AM - 11:30 AM
Plenaire opening digitaal meekijken
Mark Wijsman, Fiona Yauw, Christian Kromme, Jannemarie de Jonge en Tim van Hattum.
Zone energie en klimaat
4:30 PM
4:30 PM - 5:30 PM
Netwerkborrel
Zone energie en klimaat
10:30 AM
10:30 AM - 11:30 AM
Plenaire opening digitaal meekijken
Mark Wijsman, Fiona Yauw, Christian Kromme, Jannemarie de Jonge en Tim van Hattum.
Zone gebouwde omgeving
12:30 PM
4:30 PM
4:30 PM - 5:30 PM
Netwerkborrel
Zone gebouwde omgeving
10:30 AM
10:30 AM - 11:30 AM
Plenaire opening digitaal meekijken
Mark Wijsman, Fiona Yauw, Christian Kromme, Jannemarie de Jonge en Tim van Hattum.
Zone landbouw en landschap
4:30 PM
4:30 PM - 5:30 PM
Netwerkborrel
Zone landbouw en landschap
10:30 AM
10:30 AM - 11:30 AM
Plenaire opening digitaal meekijken
Mark Wijsman, Fiona Yauw, Christian Kromme, Jannemarie de Jonge en Tim van Hattum.
Zone water en bodem
4:30 PM
4:30 PM - 5:30 PM
Netwerkborrel
Zone water en bodem
10:30 AM
10:30 AM - 11:30 AM
Plenaire opening digitaal meekijken
Mark Wijsman, Fiona Yauw, Christian Kromme, Jannemarie de Jonge en Tim van Hattum.
Zone circulaire economie
11:45 AM
3:30 PM
3:30 PM - 4:00 PM
Micropolluenten en circulariteit
Zone circulaire economie
4:30 PM
4:30 PM - 5:30 PM
Netwerkborrel
Zone circulaire economie
10:30 AM
10:30 AM - 11:30 AM
Plenaire opening digitaal meekijken
Mark Wijsman, Fiona Yauw, Christian Kromme, Jannemarie de Jonge en Tim van Hattum.
Zone mobiliteit en infrastructuur
12:30 PM
12:30 PM - 1:00 PM
De Slimste Mens kiest voor deelmobiliteit
Zone mobiliteit en infrastructuur
4:30 PM
4:30 PM - 5:30 PM
Netwerkborrel
Zone mobiliteit en infrastructuur
9:30 AM - 10:00 AMNationale Grondstoffen StrategieZone circulaire economie
9:30 AM - 10:00 AMWaterinnovaties voor het werk van de 21 Nederlandse waterschappen: de waterinnovatieprijs!Zone water en bodem
9:30 AM - 10:00 AMMobiliteit = energieZone energie en klimaat
9:30 AM - 10:00 AMZero-emissiezones in steden: wat kan er wélZone mobiliteit en infrastructuur
9:30 AM - 10:00 AMDuurzaam bouwen: op weg naar klimaatneutraliteit in 2050Zone gebouwde omgeving
9:30 AM - 10:00 AMProgramma Erfgoeddeals (van OCW): hoe erfgoed gebruiken bij maatschappelijke opgaven en transities in de fysieke leefomgevingZone landbouw en landschap
10:30 AM - 11:30 AMPlenaire opening digitaal meekijkenZone water en bodem
10:30 AM - 11:30 AMPlenaire opening digitaal meekijkenZone energie en klimaat
10:30 AM - 11:30 AMPlenaire opening digitaal meekijkenZone gebouwde omgeving
10:30 AM - 11:30 AMPlenaire opening digitaal meekijkenZone mobiliteit en infrastructuur
10:30 AM - 11:30 AMPlenaire openingCentrale podium
10:30 AM - 11:30 AMPlenaire opening digitaal meekijkenZone circulaire economie
10:30 AM - 11:30 AMPlenaire opening digitaal meekijkenZone landbouw en landschap
11:45 AM - 12:15 PMTanken voor de Toekomst: De Kracht van Waterstof in MobiliteitZone energie en klimaat
11:45 AM - 12:15 PMBodemverdichting VerdieptZone water en bodem
11:45 AM - 12:15 PMDe mogelijkheden voor de bouw en inrichting van de leefomgeving met satellietdataZone gebouwde omgeving
11:45 AM - 12:15 PMGoed boeren met bomen – Agroforestry en bomen in het landschapZone landbouw en landschap
11:45 AM - 12:15 PMHoe hebben cultuur en mobiliteit te maken met brede welvaart?Zone mobiliteit en infrastructuur
11:45 AM - 12:15 PMDe urban mine – wat kunnen we ervan verwachten?Zone circulaire economie
12:00 PM - 12:45 PMTransities op de NoordzeeCentrale podium
12:30 PM - 1:00 PMDe Slimste Mens kiest voor deelmobiliteitZone mobiliteit en infrastructuur
12:30 PM - 1:00 PMIntegrale transitie met biobased ketensZone gebouwde omgeving
12:30 PM - 1:00 PMDeze TNO spin-offs versnellen de energietransitie Zone energie en klimaat
12:30 PM - 1:00 PMInnovaties voor circulair water; met welke oplossingen gaan we aan de slag?Zone water en bodem
12:30 PM - 1:00 PMNatuurinclusief en regeneratief door innovatieve leerprocessenZone landbouw en landschap
12:30 PM - 1:00 PMNationaal Groeifonds: BioBased Circular en Circular Plastics NL, samen voor CirculariteitZone circulaire economie
1:00 PM - 1:30 PMKIA/KIC-ondertekeningCentrale podium
1:15 PM - 1:45 PMWaterveiligheidslandschappen: hoe bewerkstelligen we een systeem verandering in ons waterveiligheidsdenken?Zone water en bodem
1:15 PM - 1:45 PMWoningbouw versnellen met datagestuurd ontwerpen & werkenZone gebouwde omgeving
1:15 PM - 1:45 PMZonne-energie opwekken én schaarse ruimte optimaal benutten in een dichtbevolkt landZone energie en klimaat
1:15 PM - 1:45 PMLogistiek in de circulaire economie, de verbeelding voorbijZone mobiliteit en infrastructuur
1:15 PM - 1:45 PMRespecteer Moeder Maas - De Natuurinclusieve MaasvalleiZone landbouw en landschap
1:15 PM - 1:45 PMNederland circulair in 2050? Zone circulaire economie
1:45 PM - 2:30 PMNota RuimteCentrale podium
2:00 PM - 2:30 PMVeenweide van de toekomstZone water en bodem
2:00 PM - 2:30 PMTe land, ter rail en in de luchtZone mobiliteit en infrastructuur
2:00 PM - 2:30 PMMarkemodel: sociale en economische innovatieZone landbouw en landschap
2:00 PM - 2:30 PMComplexe vraagstukken vragen innovatieve oplossingen; meervoudig ruimte gebruik op zeeZone energie en klimaat
2:00 PM - 2:30 PMInnovatieve aanpak bij stedenbouwkundig masterplan. Hoe stuur je stedelijke ontwikkeling op basis van informatie over water en bodem.Zone gebouwde omgeving
2:00 PM - 2:30 PMCO2: Uitstoot of Grondstof? Over koolstofafvang met start-upsZone circulaire economie
2:45 PM - 3:15 PMNieuwe Natuur & Klein Wonen: kansen voor boeren en natuurZone gebouwde omgeving
2:45 PM - 3:15 PMDe mobiliteitstransitie: gedragsverandering bij de werkgeverZone mobiliteit en infrastructuur
2:45 PM - 3:15 PMFinanciering in de opschalingsfase: Circulaire gevels aan de TU DelftZone circulaire economie
2:45 PM - 3:15 PMStartup in Residence: de overheid innoveertZone water en bodem
2:45 PM - 3:15 PMNieuwe verbindingen; nieuwe dialoog tussen ambtenaar en agrariërZone landbouw en landschap
2:45 PM - 3:15 PMDe realisatie van sleutelposities voor de Nederlandse batterijketenZone energie en klimaat
2:45 PM - 3:30 PMTransitie Landelijk Gebied: Van Gogh als InspiratieCentrale podium
3:30 PM - 4:00 PMMicropolluenten en circulariteitZone circulaire economie
3:30 PM - 4:00 PMFieldlabs Landbouw: wat zijn het en wat zijn eerste resultatenZone landbouw en landschap
3:30 PM - 4:15 PMSociale Innovatie: De rol van burgers bij het versnellen van transitiesZone gebouwde omgeving
3:30 PM - 4:15 PMBrede Welvaart, Mobiliteit en InfrastructuurZone mobiliteit en infrastructuur
3:30 PM - 4:15 PMDoe mee aan het actie-onderzoek: Met een gedragsbril op innovaties beter toegepast krijgen.Zone water en bodem
3:30 PM - 4:15 PMNiet zo nauw kijken bij de Circulaire EconomieZone energie en klimaat
3:45 PM - 4:30 PMRotterdam. Innoveren en samenwerken voor een toekomstbestendige stadCentrale podium
4:30 PM - 5:30 PMNetwerkborrelZone mobiliteit en infrastructuur
4:30 PM - 5:30 PMNetwerkborrelZone circulaire economie
4:30 PM - 5:30 PMNetwerkborrelZone water en bodem
4:30 PM - 5:30 PMNetwerkborrelZone energie en klimaat
4:30 PM - 5:30 PMNetwerkborrelZone gebouwde omgeving
4:30 PM - 5:30 PMNetwerkborrelZone landbouw en landschap